Įsigyk automobilį išsimokėtinai

Garantija

 1. 1. Automobilio patikrinamas BRC Servise;
 2. 2. Pirmas techninis aptarnavimas – tepalų filtrų keitimas;
 3. 3. Automobilio atidavimas;
 4. 4. Antras techninis aptarnavimas po 15 000 km arba po 1 metų, priklausomai nuo to, kas greičiau.

Garantija neturi nei laiko, nei ridos apribojimo – vis pratęsiama, darant techninius aptarnavimus BRC Servise.

Garantijos sąlygos

 • Automobilio patikra BRC servise.
 • Reguliarus techninis aptarnavimas BRC servise.
 • Serviso garantija galioja

  Variklio cilindrų blokui su velenu, stūmokliais, švaistikliais ir tepalo siurbliu, cilindrų bloko galvutei su velenėliais, vožtuvais ir jų dalimis, galvutės tarpinei, greičių dėžei ir tiems darbams bei detalėms, kurios buvo pakeistos ar darbai atlikti BRC Servise.

 • Serviso garantija negalioja

  Visiems kitiems aukščiau neišvardintiems automobilio mechanizmams ir detalėms, įskaitant, bet neapsiribojant važiuokle ir jos dalimis: variklio aušinimo, kuro tiekimo, uždegimo, dujų išmetimo, kondicionavimo sistemomis, taip pat vairavimo, stabdymo, pavaros perdavimo, sankabos, amortizavimo mechanizmams, turbokompresoriams, starteriams, generatoriams, elektros sistemoms, pakabos bei kėbulo dalims, variklio grandinei. Garantija taip pat netaikoma ir tokiems reguliavimo darbams, kaip durelių ir stoglangių pritaikymas ir sureguliavimas, oro triukšmų bei nesandarumų durelėse ir stoglangiuose tvarkymas, ratų suvedimas ir balansavimas, kuro ir tepalų sąnaudoms, jei jos neviršija gamyklos gamintojos nustatytų normų. Garantija netaikoma, jeigu automobilyje sumontuoti mazgai ar detalės neatitinka gamintojo reikalavimų, t.y. sumontavus dujų įrangą, padidinus ar pamažinus variklio galią, keičiant pavarų dėžę, keičiant automobilio ar jo dalių konstrukciją ir (arba) automobilyje padaryti pakeitimai, nesuderinti su BRC servisu. Jei automobilis buvo naudojamas netinkamu būdu, ne pagal paskirtį, pažeidžiant naudojimosi automobiliu instrukciją, jei automobilis buvo naudojamas taksi veikloje, nuomai, sporto varžyboms, keleivių ar krovinių pervežimui.

Bendra informacija:

Privaloma garantijos sąlyga: automobilio techninis aptarnavimas tik BRC servise. Aptarnavimas būtinai turi būti atliekamas prieš pasiimant automobilį iš BRC Autocentro. Garantija įforminama raštišku pirkėjo ir BRC Service susitarimu. Jokie žodiniai susitarimai negalioja.

Pirkėjo Atsakomybė yra nuolat stebėti automobilio techninę būklę. Patikrinti žibintų tvarkingumą, skysčių lygį, padangų slėgį ir kėbulo dažų būklę. Jei kiltų klausimų (pvz., neįprastas garsas, įtaisų veiklos arba išvaizdos pakitimai ir t.t.), nedelsiant kreiptis į BRC Servisą.

Defektai, kurie konstatuojami automobilio priėmimo perdavimo akte, nėra suteikiamos garantijos objektas ir tik Pirkėjo pageidavimu gali būti šalinami jo sąskaita.

Garantija neapima pirkėjo netiesioginių ir tiesioginių išlaidų, susijusių su pakaitinio automobilio nuoma, taksi išlaidomis, sugedusio automobilio transportavimu, nakvyne arba remontuojamo automobilio prastova.

Pirkėjas netenka teisės į garantiją, jeigu automobilio techniniai aptarnavimai ar kitokie remontai bus atlikti ne BRC servise arba pažeidžiant terminus, ir (ar) viršijant nustatytą kilometražą.
Garantijos sąlygos gali būti keičiamos pagal automobilio amžių bei ridą.