Pasiūlymo taisyklės:

Pasiūlymo organizatorius: UAB „BRC finance“, įmonės kodas 303493875, buveinė Savanorių pr. 16-102, LT-03159 Vilnius (toliau – organizatorius).
Pasiūlymu gali pasinaudoti asmenys, kurie:
1. Įkelia savo parduodamo automobilio skelbimą į www.brcGO.lt
2. Pasiūlo savo automobilio pirkėjui pasinaudoti BRC Finance NUOMOS/LIZINGO paslauga.
3. 200€ (du šimtai eurų) atlygis bus sumokėtas už kiekvieną atvestą klientą, jei tretysis asmuo sudarys NUOMOS/LIZINGO sandorį su BRC Finance ir apmokės sutarties mokesčius. Atlygis sumokamas per 5 (penkias) dienas nuo sutarties mokesčio apmokėjimo dienos į pasiūlymu pasinaudojusio kliento nurodytą banko sąskaitą.

Kitos sąlygos
1. Visi ginčai, kylantys dėl pasiūlymo, yra sprendžiami derybų būdu. Jei susitarimo nepavyksta pasiekti derybomis, ginčai yra sprendžiami Lietuvos teisme Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka pagal pasiūlymo organizatoriaus buveinės vietą.
2. Pasiūlymo organizatorius turi teisę vienašališkai nutraukti pasiūlymą ir panaikinti prizus dėl nenugalimos jėgos aplinkybių (force majeure) iš karto po to, kai dalyviai informuojami apie pasiūlymo nutraukimą viešai.
3. Pasiūlymo organizatorius turi teisę be išankstinio įspėjimo keisti ar papildyti šias pasiūlymo taisykles, apie tai dalyvius informuodamas šiame internetiniame puslapyje.
4. Pasiūlymo organizatorius įsipareigoja užtikrinti jam perduotų asmens duomenų saugumą ir neperduoti jų tretiesiems asmenims, išskyrus Valstybinę mokesčių inspekciją, kuriai teisės aktų nustatyta tvarka ir atvejais duomenys turi būti perduodami mokesčių sumokėjimo ir prizo deklaravimo tikslais.
5. Visos pretenzijos, susijusios su pasiūlymo organizavimu ir (arba) jo vykdymu, turi būti surašytos raštu ir siunčiamos pasiūlymo organizatoriui el. pašto adresu [email protected]. Į skundus bus atsakyta ne vėliau kaip per 14 dienų nuo skundo gavimo dienos.
6. Pasiūlymo organizatorius pasilieka teisę pasiūlymo eigoje keisti pasiūlymo sąlygas.